Warning: Missing argument 2 for splitlink(), called in /home4/topdau49/public_html/topdau.com/movies/film.php on line 381 and defined in /home4/topdau49/public_html/topdau.com/movies/inc/_functions.php on line 890

Warning: Missing argument 3 for splitlink(), called in /home4/topdau49/public_html/topdau.com/movies/film.php on line 381 and defined in /home4/topdau49/public_html/topdau.com/movies/inc/_functions.php on line 890

Warning: Missing argument 2 for splitlink(), called in /home4/topdau49/public_html/topdau.com/movies/film.php on line 388 and defined in /home4/topdau49/public_html/topdau.com/movies/inc/_functions.php on line 890

Warning: Missing argument 3 for splitlink(), called in /home4/topdau49/public_html/topdau.com/movies/film.php on line 388 and defined in /home4/topdau49/public_html/topdau.com/movies/inc/_functions.php on line 890

Warning: Missing argument 2 for splitlink(), called in /home4/topdau49/public_html/topdau.com/movies/film.php on line 389 and defined in /home4/topdau49/public_html/topdau.com/movies/inc/_functions.php on line 890

Warning: Missing argument 3 for splitlink(), called in /home4/topdau49/public_html/topdau.com/movies/film.php on line 389 and defined in /home4/topdau49/public_html/topdau.com/movies/inc/_functions.php on line 890

Warning: Missing argument 5 for episode_show(), called in /home4/topdau49/public_html/topdau.com/movies/film.php on line 403 and defined in /home4/topdau49/public_html/topdau.com/movies/inc/_functions.php on line 1116
Tay Trong Tay Thvl1 - Tay Trong Tay tap 1 S5
Tăng Tốc Load Phim: mui ten Hoặc | Chia sẻ
Autonext: On
Tắt đèn
Phóng to
 • Server Youtub:
  1  2  3  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18+19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297a  297b  297c  298a  298b  298c  299a  299b  299c  300a  300b  300c  301a  301b  301c  302a  302b  302c  303a  303b  303c  304a  304b  304c  305a  305b  305c  306a  306b  306c  307a  307b  307c  308a  308b  308c  309a  309b  309c  310a  310b  310c  311a  311b  311c  312a  312b  312c  313a  313b  313c  314a  314b  314c  315a  315b  315c  316a  316b  316c  317a  317b  317c  318a  318b  318c  319a  319b  319c  320a  320b  320c  321a  321b  321c  322a  322b  322c  323a  323b  323c  324a  324b  324c  325a  325b  325c  326a  326b  326c  327a  327b  327c  328a  328b  328c  329a  329b  329c  330a  330b  330c  331a  331b  331c  332a  332b  332c  333a  333b  333c  334a  334b  334c  335a  335b  335c  336a  336b  336c  337a  337b  337c  338a  338b  338c  339a  339b  339c  340a  340b  340c  341a  341b  341c  342a  342b  342c  343a  343b  343c  344a  344b  344c  345a  345b  345c  346a  346b  346c  347a  347b  347c  348a  348b  348c  349a  349b  349c  350a  350b  350c  351a  351b  351c  352a  352b  352c  353a  353b  353c  354a  354b  354c  355a  355b  355c  356a  356b  356c  357a  357b  357c  358a  358b  358c  359a  359b  359c  360a  360b  360c  361a  361b  361c  362a  362b  362c  363a  363b  363c  364a  364b  364c  365a  365b  365c  366a  366b  366c  367a  367b  367c  368a  368b  368c  369a  369b  369c  370a  370b  370c  371a  371b  371c  372a  372b  372c  373a  373b  373c  374a  374b  374c  375a  375b  375c  376a  376b  376c  377a  378a  378b  378c  379a  379b  379c  380a  380b  380c  381a  381b  381c  382a  382b  382c  383a  383b  383c  384a  384b  384c  385a  385b  385c  386a  386b  386c  387a  387b  387c  388a  388b  388c  389a  389b  389c  390a  390b  390c  391a  391b  391c  392a  392b  392c  393a  393b  393c  394a  394b  394c  395a  395b  395c  396a  396b  396c  397a  397b  397c  398a  398b  398c  399a  399b  399c  400a  400b  400c  401a  401b  401c  402a  402b  402c  403a  403b  403c  404a  404b  404c  405a  405b  405c  406a  406b  406c  407a  407b  407c  408a  408b  408c  409b  409b  409c  410a  410b  410c  411a  411b  411c  412a  412b  412c  413a  413b  413c  414a  414b  414c  415a  415b  415c  416a  416b  416c  417a  417b  417c  418a  418b  418c  419a  419b  419c  420a  420b  420c  421a  421b  421c  422a  422b  422c  423a  423b  423c  424a  424b  424b  425a  425b  425c  429a  429b  429c  430a  430b  430c  432a  432b  432c  433a  433b  433c  434a  434b  434c  435a  435b  435c  436a  436b  436c  437a  437b  437c  438a  438b  438c  439a  439b  439c  440a  440b  440c  441a  441b  441c  442a  442b  442c  443a  443b  443c  444a  444b  444c  445a  445b  445c  446a  446b  446c  447a  447b  447c  448a  448b  448c  449a  449b  449c  450a  450b  450c  451a  451b  451c  452a  452b  452c  453a  453b  453c  454a  454b  454c  455a  455b  455c  456a  456b  456c  457a  457b  457c  458a  458b  458c  459a  459b  459c  460a  460b  460c  461a  461b  461c  462a  462b  462c  463a  463b  463c  464a  464b  464c  465a  465b  465c  466a  466b  466c  467a  467b  467c  468a  468b  468c  469a  469b  469c  470a  470b  470c  471a  471b  471c  472a  472b  472c  473a  473b  473c  474a  474b  474c  475a  475b  475c  476a  476b  476c  477a  477b  477c  478a  478b  478c  479a  479b  479c  480a  480b  480c  481a  481b  481c  482a  482b  482c  483a  483b  483c  484a  484b  484c  485a  485b  485c  486a  486b  486c  487a  487b  487c  488a  488b  488c  489a  489b  489c  490a  490b  490c  491a  491b  491c  492a  492b  492c  493a  493b  493c  494a  494b  494c  495a  495b  495c  496a  496b  496c  497a  497b  497c  498a  498b  498c  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573+574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656  657  658  659  660  661  662  663  664  665  666  667  668  669  670  671  672  673  674  675  676  677  678  679  680  681  682  683  684  685  686  687  688  689  690  691  692  693  694  695  696  697  698  699  700  701  702  703  704  705  706  707  708  709  710  711  712  713  714  715  716  717  718  719  720  721  722  723  724  725  726  727  728  729  730  731  732  733  734  735  736  737  738  739  740  741  742  743  744  745  746  747  748  749  750  751  752  753  754 
 • Ý Kiến Về Bộ Phim: Tay Trong Tay Thvl1

  Nội Dung :

  Câu chuyện xoay quanh tiệm bánh bếp nhân thịt “Giang Ký” trứ danh của nhà họ Giang. Trong khu chợ không ai là không biết đến tiệm bánh của vợ chồng Giang Hải Long và Liêu Lệ Quân. Họ có 4 người con nay đều ở tuổi trưởng thành. Gia đình 6 người bọn họ, mỗi người một tính cách, tạo nên nhiều tình huống bi hài cười ra nước mắt.

  Ông chủ Giang Hải Long, trụ cột của gia đình, bán thịt heo trong chợ, là người dẻo mồm dẻo miệng. Bà chủ Liêu Lệ Quân giỏi quán xuyến, một tay lo liệu chi tiêu trong gia đình. Cô con gái lớn Giang Mỹ Mỹ đã thành gia lập thất, vẫn ngày ngày về nhà phụ mẹ làm bánh nếp. Chồng cô là Dương Chí Viễn, giữa hai người thường nảy sinh tranh cãi. Người con trai duy nhất của gia đình, Giang Hạo, bề ngoài sáng sủa lại là thợ chụp hình cho tạp chí lá cải. Đứa con thứ ba của nhà họ Giang, Giang Thi Thi vốn là người mẫu, đang qua lại với Lý Khánh Hồng. Người con út Trần Dục Tú vốn không phải là con ruột, mẹ cô là bạn thân của Lệ Quân. Cha Dục Tú chịu tội thay bạn phải ngồi tù nên mẹ cô đành nhờ Lệ Quân nuôi dưỡng.

  Giang Hạo và Tạ Uyển Đình là một cặp đẹp đôi, hai người yêu nhau đã nhiều năm, quyết định tiến tới hôn nhân. Đám cưới của con trai trưởng nên gia đình Hạo Giang muốn nở mày nở mặt, ba mẹ anh mời chuyên gia tư vấn hôn lễ Bội Trân tới tư vấn, tổ chức đám cưới thành một buổi tiệc thế kỷ. Hai bên gia đình vốn có sự khác biệt về tư tưởng và lối sống, vì hạnh phúc của đôi trẻ đã nhiều lần nhường nhịn, nhưng khi giờ cử hành hôn lễ sắp bắt đầu, bên xui gia tức nước vỡ bờ, nhất quyết không gả con cho nhà họ Giang. Đám cưới không có cô dâu là điều không thể chấp nhận được, nhất là với những người ưa sỉ diện như ba mẹ Hạo Giang. Bội Trân vốn yêu thầm Giang Hạo nên mạnh dạn đề nghị được thay thế cô dâu. Không còn sự lựa chọn nào khác, Giang Hạo đồng ý lấy Bội Trân.

  Bội Trân, cô dâu thay thế, được lấy Giang Hạo như ý nguyện, liệu cuộc sống sau này có được hạnh phúc hay không? Uyển Đình phải làm sao để giành lại hạnh phúc của mình? Hôn nhân gặp trắc trở, Mỹ Mỹ và Chí Viễn giải quyết thế nào? Thi Thi và Khánh Hồng thật sự phải chia tay vì Dục Tú? Kế hoạch lấy chồng giàu sang của Dục Tú đã gây ra sóng gió rất lớn? Số phận của những người phụ nữ này đan xen như thế nào?

  Được làm theo motif quen thuộc của dòng phim gia đình Đài Loan, “Một nửa còn lại” là bộ phim truyền hình dài tập được đài Sanlih quay trong năm 2011, trở thành bộ phim làm sai mê biết bao khán giả nội trợ trước giờ luôn ưu ái những bộ phim miêu tả tình thân giữa cha mẹ và con cái. Đặc biệt, bộ phim còn thu hút rất nhiều khán giả trẻ bằng những câu chuyện về tình yêu nam nữ, đồng thời phản ánh thời sự xã hội, thậm chí tin tức gây rúng động gần đây như “cô dâu thay thế giả thành thật” cũng trở thành đề tài của phim. “Một nửa còn lại” ngoài những diễn viên quen thuộc như Tạ Thừa Quân, Lưu Chí Hàn lâu nay lấy đi không biết bao nước mắt của khán giả, còn có sự góp mặt của dàn diễn viên ăn khách Vương Thiệu Vỹ, Giản Bái Ân, Liên Tĩnh Văn…