Tăng Tốc Load Phim: mui ten Hoặc | Chia sẻ
Autonext: On
Tắt đèn
Phóng to
 • Server Youtub:
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20-End 
 • Server zing3:
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20-End 
 • Ý Kiến Về Bộ Phim: Ngưu Lang Chúc Nữ

  Nội Dung :

  Chức Nữ (Quách Thiện Ni) dệt mây, đánh rơi con thoi xuống trần, sợ Vương mẫu trách phạt nên cùng Hỷ Thước xuống trần tìm kiếm Ngưu Lang (Ôn Triệu Luân) giúp nàng làm lại con thoi. Vương Mẫu (Lương Thuần Yến) biết chuyện buộc Chức Nữ về trời và xoá đi trí nhớ của Ngưu Lang.
  Hỷ Thước (Đường Ninh) trộm tiền của thần tài Bỉ Can (Âu Cẩm Đường) giúp người nghèo, cô dùng trái tim sói gắn cho ông để trêu ghẹo, không ngờ Bỉ Can trở nên độc ác và luôn tìm cách hại Ngưu Lang. Chức Nữ không nỡ để chàng chịu khổ, đành quay về trời . Hỷ Thước thương bạn, bắc cầu Ô Thước cho hai người gặp nhau...